Koay Teow Kia

image

Loh Bi Du Cap Koay Teow Kia, porrage or koayteow? definately for pork lover

Advertisements