Chic-kotsu Ramen

image

not tongkotsu but chicken kotsu ramen

Advertisements